Cursuri

Predarea eficientă este prima noastră grijă

 • Lucas & Partners Arhitectura Studio pune accentul pe experienţa şi pe atitudinea pedagogicӑ a profesorilor încurajând candidaţii să îşi foloseascӑ potenţialul prin tehnica desenului şi exercitiu.

Cursuri de eficientizarea deprinderilor

 • Şedinţele pregătitoare în domeniul arhitectirii, design-ului şi artelor plastice pun cursantul pe primul loc. De aceea practicăm în cadrul cursurilor, deplasari în sit, discutii, simulări ale probelor de examen, mini-prezentări pentru fixarea noţiunilor de bază din domeniu şi teme relevante.

Experienţă şi performanţă

 • Folosirea materialelor audio, a proiecţiilor, machetelor, albumelor de specialitate în strânsă legatură cu tehnica desenului 2D şi 3D măresc înţelegerea şi ajută la asimilarea eficientă.

 • De asemeni, subiectele autentice, variate ajută la aprofundarea punctuală şi coerentă a cunostinţelor cursanţilor.

Cursuri de arhitecură stimulante care îndeplinesc expectaţile cursanţilor

 • Faptul că şedintele sunt compuse în grupe mici, ajută cursantul să îşi îmbogăţească cunoştinţele în domeniul arhitecturii şi să aibă o eficientă maximă. Grupele sunt formate în concordanţă cu nivelul fiecăruia în urma unui test evaluativ.

Structura cursurilor

 • Formarea grupelor

  Ne asigurăm că în urma prezentării lucrărilor sau al testului de desen, veţi fi repartizat la grupa potrivită nivelului dumneavoastră (cl. IX -XII).

 • Prima sedinţă

  În timpul primei şedinte se vor stabili obiectivele iar profesorul se va edifica care sunt obţiunile cursantului pentru care urmează acestă pregătire

 • În timpul derularii cursurilor

  Aprofundarea tehnicilor de desen 2D, 3D şi cunoştinţelor în istoria arhitecturii, cultură generală, nivelul de informare în domeniul arhitecturii şi al artelor.

 • Evaluare individuală

  Testarea cunostinţelor şi abilităţilor în domeniu. Criterii de apreciere

 • Simulari de examen si evaluari sumative.